Motiv tim

"Snovi postaju stvarnost kada znate šta stvarno želite"
Naslovna  |  Koučing  |  Vrste koučinga  |  ''Business coaching''

''Business coaching''

Business coaching − biznis ili poslovni koučing

Biznis koučing podrazumeva rad sa pojedincima ili timovima  na definisanim profesionalnim temama i/ili na unapređenju određenih poslovnih veština i sposobnosti.  Razvojni ciljevi pojedinaca/timova usklađuju se sa ciljevima i potrebama kompanije. Kao polazna osnova najčešće se koriste neki od poznatih i priznatih alata za procenu kompetencija/stilova ponašanja koji daju polaznu osnovu za postavljanje ciljeva i omogućavaju merenje uspešnosti samog procesa koučinga. U samu kategoriju biznis koučinga često se svrstavaju korporativni, executive, leadership koučing.

business

Programe vode sertifikovani koučevi i treneri: