Motiv tim

"Snovi postaju stvarnost kada znate šta stvarno želite"
Naslovna  |  Koučing  |  Šta je koučing

Šta je koučing

Profesionalni koučing (professional caoching) relativno je nova disciplina koja polako ali sigurno pronalazi svoje mesto u raznim sferama života. Šire gledano, koučing nije samo nova profesija već napredni način komunikacije koji donosi rezultate i nalazi izuzetnu primenu u svetu biznisa i liderstva, ali i u naprednim školskim i edukativnim sistemima, roditeljskim i partnerskim odnosima.

Međunarodna koučing federacija (ICF) definiše koučing kao partnerski odnos klijenta i kouča koji provocira posebne misaone i kreativne procese koji pokreću klijenta da oslobodi i mnogo više koristi svoj puni potencijal. Možda deluje neobično, ipak,svako od nas ima mnogo više sposobnosti nego što trenutno koristi i prikazuje. Različiti su razlozi zašto smo ihzaključali. Koučing nas podržava da ih pronađemo, otključamo i oslobodimo.

Koučing podstiče i omogućava novi način razmišljanja i promišljanja i podržava primenu novostečenih saznanja kroz konkretne akcije.Svojim specifičnim pristupom koučing kao krajnji rezultat omogućava mnogo brže postizanje željenih ciljeva i rezultata, kao i brže i lakše ostvarenje trajnih pozitivnih promena u ponašanju. U današnjem zahtevnom okruženju, bilo profesionalnom bilo privatnom, očekivanja su velika, a koučing nas podržava da ih brže i lakše ispunimo.

Iako se kao proizvod interakcije kouča i klijenta dešava pomeranje − učenje i određeni vid akcije, kouč nije tu da forsira klijenta da ostvari što više aktivnosti na klijentovoj radnoj listi. Koučing  omogućava učenje i sticanje novih uvida jednako kao i aktivnost i pomeranje ka željenom ostvarenju.

slikacoach

Koučing kao partnerski odnos ima određene pretpostavke koje čine polaznu osnovu:

 • Ljudi su sposobni, snažni, poseduju sve potrebne resurse, a ne slabi, zavisni i bespomoćni.
 • Svako želi da dâ ono najbolje od sebe i dostigne svoj pun potencijal.
 • Svaka situacija, kakva god bila, nudi više mogućnosti, a ljudi imaju mogućnost izbora.

Kouč nije tu da popravlja i sastavlja klijenta jer klijentu ništa ne fali. Klijent je zdrav i ceo i ima sve potrebne resurse i sposobnosti da kao ekspert svog života pronađe odgovore na sva svoja pitanja. Zato kažemo da:

 • Koučing nije primarno rešavanje problema, iako će mnogi problemi biti rešeni.
 • Koučing nije primarno unapređenje veština, postizanje ciljeva ili ostvarenje rezultata iako će se to svakako desiti.

Koučing je prvenstveno otkrivanje i donosi svesnost, spoznaju i mogućnost izbora i insistira na novim perspektivama, načinu razmišljanja i promišljanja kao i na primeni novostečenih saznanja kroz konkretnu akciju i aktivaciju.

Koučing je način da se ljudi osnaže i podrže u pronalaženju svojih ličnih odgovora na putu promena koje dolaze sa novim životnim odlukama. Samo tako se podiže nivo lične inicijative, motivacije i inspiracije.

Uloga kouča u partnerskom odnosu je da:

 • Podrži klijenta da definiše šta želi da ostvari i kreira ličnu agendu.
 • Izazove i iznese na videlo klijentovo samootkrivanje, razmišljanja, strategije i rešenja.
 • Podržava  i uvažava klijenta smatrajući ga odgovornim i dostojnim poverenja.

Neke od ovih fraza mogu da zvuče rogobatno, a u stvari u pitanju je dubok i podržavajući odnos koji se bazira na međusobnom poverenju i aktivnoj saradnji koja je toliko drugačija od uobičajene autoritativne, nadređeni-podređeni saradnje.

Kouč je osoba koja čuje ono najbolje u klijentu i veruje u njega čak i kad on sam/sama nije u stanju da veruje u sebe. Kouč je neko kome je stalo da klijent uradi ono što je rekao/rekla da želi. Kouč je najveći navijač i  podrška, neko ko prati klijenta na putu ostvarenja njegovih/njenih ciljeva. Jedan od osnovnih kvaliteta kouča je sposobnost da kaže istinu, da jasno ukaže gde je klijent jak, a gde se povlači i suzdržava, odustaje poriče i racionalizuje. Kouč govori istinu bez osuđivanja i prebacivanja, koristi je kao „baterijsku lampu“ kojom osvetljava skrivena mesta.

Iako postoje različiti koučing stilovi, suština koučinga nije da kouč daje odgovore, savete i rešenja već  da pravim pitanjima podrži klijenta u pronalaženju sopstvenih odgovora i rešenja.  Kouč je odgovoran prema klijentu, ne i za klijenta, što znači da klijenta očekuje ozbiljan  rad na ličnom razvoju i napretku i ukoliko nije spreman da se posveti i potrudi, ništa se neće desiti.

Uloga klijenta u partnerskom odnosu je da:

 • Jasno definiše šta želi da postigne koučingom
 • Bude otvoren, iskren, istrajan i posvećen
 • Uči iz svih rezultata koje dobija, kako iz uspeha tako i iz neuspeha
 • Gradi i doprinosi razvoju međusobnog odnosa
 • Bude odgovoran prema sebi i bavi se dostizanjem postavljenih ciljeva

Kao što smo već rekli, kouč je odgovoran prema klijentu, ne i za klijenta. Ukoliko se klijent ne aktivira i ne bavi ključnim temama i definisanim aktivnostima, rezultati će izostati. 

Kako se koučing razlikuje od drugih profesionalnih  usluga?

Terapija: Terapija se bavi rešavanjem tema iz prošlosti koje ometaju funkcionisanje u sadašnjosti. Bilo da su u pitanju traumatična iskustva, unutrašnji konflikti ili druga disfunkcionalna stanja, ukoliko utiču na emocionalno funkcionisanje u sadašnjosti, važno je pristupiti terapiji. Kouč nije ovlašćen ni edukovan da se bavi terapijom i ima zadatak da ukoliko prepozna potrebu ukaže klijentu na značaj rada sa terapeutom. Ključna razlika između terapije i koučinga je što je koučing orijentisan ka budućnosti, što očekuje od klijenta aktivnost  i smatra ga odgovornim za ispunjenje postavljenog.

Konsalting: Postoje različiti vidovi konsultantskih aktivnosti. U suštini konsutant često ima zadatak da kao doktor „postavi dijagnozu i propiše lek“.  Za razliku od konsultanta, kouč je tu da ohrabri klijenta da detektuje problem i sam odluči šta je najbolje za njega u datom trenutku.

Mentoring: Mentor je ekspert koji prenosi svoje znanje i iskustvo. Mentorstvo može da podrazumeva deljenje iskustava i znanja, savetovanje i koučing. Za razliku od mentorstva, koučing  ne podrazumeva davanje saveta i deljenje ličnih iskustava. Postoje situacije kada kouč  može ponuditi svoje iskustvo više kao inspiraciju samo u koliko ne očekuje da klijent to i prihvati kao rešenje.

Trening: Treningom prenosimo određeno znanje po unapred utvrđenoj agendi i planu. Usvajanje znanja je linearno. Razlika u odnosu na koučing je velika. U koučingu se prati  klijentova agenda, njegove konkretne potrebe, a učenje je transformativno jer se bazira na novim saznanjima, uvidima i otkrivanju novih mogućnosti za primenu „starih znanja“.

Programe vode sertifikovani koučevi i treneri: