Motiv tim

"Snovi postaju stvarnost kada znate šta stvarno želite"
Naslovna  |  Info  |  Press  |  lakodoposla.com  |  Prostor za lični razvoj

lakodoposla.com

Prostor za lični razvoj

25. 09. 2013. 18:08

Ono što je „vidljivo“ u okruženju jeste vaše „ponašanje“, a često je ponašanje rezultat onoga što se dešava „iza scene“ – u vama.

Način na koji razmišljate i slika koju imate o sebi čvrsto su povezani; zajedno snažno utiču na sve što govorite i radite. Koliko god jednostavno delovalo, ponašanje ponekad nije tako jednostavno promeniti i često imamo situaciju da obuke i treninzi ne daju željene rezultate. Razlog za to je da naše ponašanje može biti uslovljeno različitim stvarima. Nekada je dovoljno steći nova  znanja i  uticati na ponašanje:  na primer, prolazite obuku za korišćenje mašine i vaše ponašanje se menja–znate da upravljate mašinom. Nekada obuka kao takva nije dovoljna jer su prepreke na dubljem nivou; na nivou uverenja, vrednosti, identiteta. Sticanje tehničkih znanja prvi je korak, ipak rad na sebi često podrazumeva upravo  rad na dubljim nivoima kao što su  na primer vrednosti i uverenja. Veliki deo posla možete uraditi sami a još više uz profesionalnu podršku. Da  bi  se desila neka promena, potrebno je da postanemo svesni šta se dešava kao i potrebe za promenom. Tek onda možemo da delujemo.

Zašto da postanemo svesni? Zato što postoje takozvane slepe mrlje, stvari  u našem ponašanju kojih mi lično nismo svesni, što znači da smo onemogućeni i da delujemo na njih i da ih menjamo. Često drugi mogu mnogo bolje da nam ukažu na naše ponašanje koga nismo ni svesni, da ga opišu do detalja. Danas kompanije sve više koriste profesionalne alate za ocenu stilova ponašanja zaposlenih i takvi alati deluju kao „ogledalo koje nedostaje“. Omogućavaju zaposlenima da sagledaju svoje slepe mrlje, dobiju  kompletnu sliku i uporede kako se vide sami a kako ih vide drugi i gde je prostor za dalji razvoj. Ukoliko nemate takvu priliku u svom radnom okruženju „iskoristite pomoć prijatelja“. Iskoristite mogućnost da pitate kolege kojima verujete i koje poštujete da vam daju opis vašeg ponašanja. Možda ćete čuti nešto čega niste bili svesni. To se podjednako odnosi na dobre stvari kao i na ne tako dobre stvari. Često smo skloni da se potcenjujemo i da ne vidimo šta je to što radimo jako dobro. Čak i da nemate priliku da na bilo koji način dobijete informacije od drugih, vi možete raditi na unapređenju svojih stilova ponašaja. Neka Vas odgovori iz pitanja koja ću vam postaviti, usmere ka napredku.

 • Koliko ste svesni čemu težite i šta želite da postignete u životu?
 • Šta je vaša vizija?
 • Koliko ste posvećeni poboljšavanju stvari, procesa, odnosa?
 • Koliko ste spremni da konstantno učite i usavršavate se u svojoj oblasti?
 • Koliko ste orijentisani na razmišljanje  kako može, u odnosu na  razmišljanje zašto ne može?
 • Koliko ste spremni da preuzmete odgovornost i da prihvatite da vaš život zavisi od vas?
 • Koliko često preuzimate inicijativu i konstruktivno pristupate rešavanju situacije (ne volim reč problem)?
 • Koliko često sebi postavljate i uspešno ostvarujete svoje lične ciljeve?
 • Koliko ste zadovoljni sobom?
 • Šta je potrebno da bi ste zaista bili zadovoljni sobom?
 • Koliko u svoj svakodnevni život uključujete stvari, osobe, aktivnosti koje vaš inspirišu, raduju, koje volite?
 • Koliko ste zaniteresovani za druge ljude i koliko ste spremni da ih razumete i podržite?
 • Koliko dobro umete da slušate?
 • Koliko vremena ste spremni da odvojite za druge?
 • Koliko ste spremni da podučavate druge?
 • Koliko umete otvoreno da pokažete da vrednujete rad drugih i da kažete hvala?
 • Koliko ste spremni da pomognete drugima, a da ne očekujete ništa za uzvrat?
 • Na svako pitanje ogovorite polako i pošteno.
 • Znajte da će odgovori biti poznati samo vama,  pitanja vam služe kao podsetnik o čemu  bi trebalo da razmišljate i pronađete svoje odgovore.
 • Ako na pitanje odgovorite pozitivno, idite dalje kako može još više, bolje, šta konkretno, šta je sledeći korak.
 • Ako  na pitanje odgovorite negativno, postavite sebi potpitanje: Šta me sprečava?
 • I za kraj, imate li Vi za mene neko pitanje?

Tekst objavljen na portalu Lako do posla/Lako do znanja

Programe vode sertifikovani koučevi i treneri: