Motiv tim

"Snovi postaju stvarnost kada znate šta stvarno želite"
Naslovna  |  Info  |  Press  |  Biznis Magazin  |  Samo za uspešne

Biznis Magazin

Samo za uspešne

08. 05. 2015. 23:01

Marshallova metodologija ne odgovara svakome. Iako jednostavna, nije laka za primenu jer zahteva od lidera izuzetne osobine kao što su hrabrost, otvorenost, uvažavanje drugih, spremnost na saradnju i samodisciplinu.

Tri su uverenja karakteristična za uspešne ljude kao što ste vi, dragi čitaoci.

Ja sam uspešna/uspešan!

Ja biram da uspem!

Ja ću uspeti!

Verujem da smo se svi prepoznali.

Svako od ovih uverenja ima svoje pozitivne i manje pozitivne strane.

Pozitivne su svakako samopouzdanje, hrabrost, volja, vera u snagu ličnog izbora, odlučnost, optimizam, oslanjanje na sebe a ne na sudbinu, entuzijazam.

U manje pozitivne mogu da spadaju ponašanja kao što su neprihvatanje mišljenja i sugestija ljudi koji su manje uspešni ili niže rangirani, precenjivanje ličnog doprinosa, otpor ka promenama, potreba da se pobeđuje po svaku cenu, teško prihvatanje poraza ili neuspeha bilo koje vrste.

Kažemo da su uspešni ljudi postali uspešni zahvaljujući i uprkos svojim uverenjima i ponašanjima.

Ljudi koji su već uspešni ujedno su i najveći izazov za lični razvoj jer su već na vrhu i nije uvek jednostavno objasniti i razdvojiti šta ih je dovelo do uspeha, a šta ih sprečava da budu još uspešniji. Skloni su da veruju da je upravo kombinacija njihovih vrlina i mana prava i da su baš zato postali tako uspešni.

Čak i kada okruženje počne da im ukazuje da postoji prostor za unapređenje određenih ponašanja, odbijaju promenu iz sujeverja i straha da će promenom određenog ponašanja izgubiti svoje moći.

Novo doba i način poslovanja zahtevaju od lidera konstantni razvoj i napredak. Stručno znanje se podrazumeva, a očekuju se savršene liderske kompetencije. Pred struku koja se bavi razvojem potencijala zaposlenih, postavljen je ozbiljan izazov. Kako još više razvijati najzahtevniju kategoriju ljudi za razvoj, one već uspešne?

Jedan od vodećih svetskih executive koučeva, čuveni praktičar i mislilac u oblasti razvoja liderstva Marshall Goldsmith, prihvatio je izazov!

Razvio je koučing metodologiju Stakeholders Centered Coaching, koja uspešne rukovodioce podržava da postanu još uspešniji. Cilj metodologije je da lider ostvari trajne pozitivne promene u ponašanju, a da rezultati budu vidljivi i merljivi.

Koliko je metoda uspešna, govori i Marshallov stav i pravilo da ukoliko lider sa kojim sertifikovani kouč radi na razvoju odabranih kompetencija ne postigne pozitivan i merljiv napredak, kompanija nema obavezu plaćanja izvršenih usluga.

Samom procesu prethode određene pripreme. Ključna razlika u odnosu na druge metodologije istaknuta je u samom nazivu. U razvoj lidera uključuju se ne samo kouč već i i zainteresovane strane, neposredni saradnici rukovodioca. Zainteresovanom stranom čini ih to što na njihov rad, napredak i rezultat i te kako utiču liderske kompetencije rukovodioca. U ovom procesu saradnici učestvuju aktivno i daju značajan doprinos u razvoju lidera.

Prednosti metodologije su brojne:

-         Uvodi se primena pozitivnog pristupa kroz davanje preporuka za unapređenje u budućnosti umesto češće korišćenog negativnog koji se bazirao na ukazivanju na greške i propuste

-         Kreira se povezanost i viši nivo poverenja među saradnicima

-         Nove kompetencije se odmah primenjuju u praksi, nisu samo teorijsko znanje

-         Promene su pozitivne i trajne

-         Metodologija je jednostavna za primenu

-         Rezultati su merljivi i vidljivi

Dodatni efekat je pozitivan uticaj na celu kompaniju. Ako je rukovodilac (ili više njih u kompaniji) spreman da javno radi na ličnom razvoju i da u to uključi saradnike, šalje se snažna pozitivna poruka celom kolektivu i model se spušta kroz organizaciju.

Jednostavnost metodologije ogleda se u sedam ključnih koraka koji se dosledno primenjuju i podrazumevaju interakciju između rukovodioca koji razvija svoje kompetencije i odabranih saradnika.

1. Rukovodilac pita saradnike za sugestije

2. Sluša bez prekidanja, osude, komentara

3. Zahvali se na predlozima

4. Pravi izbor i akcioni plan

5. Obaveštava saradnike o izboru

6. Primenjuje i sprovodi akcioni plan

7. Na kraju meseca traži od saradnika povratnu informaciju o postignutom napretku

Treba biti fer i naglasiti da pored svih prednosti, Marshallova metodologija ne odgovara svakome. Iako jednostavna, nije laka za primenu jer zahteva od lidera izuzetne osobine kao što su hrabrost, otvorenost, uvažavanje drugih, spremnost na saradnju i samodisciplinu.

Ovo je metodologija namenjena liderima novog doba. A to ste vi što ste sve pročitali, zar ne?

 

Autor: Stella Karl Ćosić

Programe vode sertifikovani koučevi i treneri: