Motiv tim

"Snovi postaju stvarnost kada znate šta stvarno želite"
Naslovna  |  Info  |  Press  |  Biznis Magazin  |  Dobrodošli u VUCA svet

Biznis Magazin

Dobrodošli u VUCA svet

07. 03. 2016. 11:27

Vojni stručnjaci su zaključili da će ratovanje u izmenjenim okolnostima gde vladaju VUCA uslovi (Volatility/nestabilnost; Uncertainity/nesigurnost; Complexity/kompleksnost; Ambiguity/nejasnost) zahtevati nova znanja i sposobnosti od vojnih lidera U kratkom roku, termin je prihvatio svet biznisa. Poslovno okruženje svakim danom postajalo je sve više VUCA

Smatrate li da živimo u VUCA svetu? VUCA je akronim nastao devedesetih godina u američkoj vojsci, kao ilustracija promenjenih okolnosti u okruženju. Vojni stručnjaci su zaključili da će ratovanje u izmenjenim okolnostima gde vladaju VUCA uslovi (Volatility/nestabilnost; Uncertainity/nesigurnost; Complexity/kompleksnost; Ambiguity/nejasnost) zahtevati nova znanja i sposobnosti od vojnih lidera.

U kratkom roku, termin je prihvatio svet biznisa. Poslovno okruženje svakim danom postajalo je sve više VUCA. U okruženju gde su promene jedina konstanta, način da opstanemo i napredujemo jeste da ih prihvatimo i da se i sami menjamo.

Brojni naučnici i eksperti uključili su se u kreiranje liderskih kompetencija potrebnih za nove uslove. Lista koja je ostavila na mene utisak, deo je predavanja Duke Leadership akademije. Čak i ako vam na prvi pogled deluju kao neobične, mislim da vredi razmisliti o njima jer novi uslovi zahtevaju novi pristup. Mi ih već imamo, samo je potrebno da ih aktiviramo i primenjujemo.

Stvaralački instinkt je urođena sposobnost da stvaramo i kreiramo. Pitanje je samo koliko ga koristimo. U budućnosti će naš posao zahtevati da sami nešto stvorimo, a možda i da sami kreiramo svoj novi posao. Jasna slika predstavlja sposobnost da se fokusiramo i da nam stvari budu jasne u okruženju gde nas sve ometa, prekida, privlači pažnju. Služi nam da kroz nepregledno i kontradiktorno sagledamo budućnost koju drugi još ne mogu da vide. Žongliranje dilemama ilustruje sposobnost da dileme rešavamo na višem nivou, ne izborom krajnosti ili kompromisom, već kreiranjem boljeg, inovativnog rešenja. Ustanovljeno je da u rešavanju nekih situacija menadžeri deluju prebrzo, a naučnici i akademici presporo. Izazov je prilagoditi brzinu odlučivanja, a ne poneti se za lakim izborom. Impresivna sposobnost učenja govori o istraživačkom učenju, bilo novih stvari ili sagledavanju poznatih stvari na novi način. Najbolje je ilustruje izreka Alvina Tofflera: „Nepismeni 21. veka neće biti oni koji ne znaju da čitaju ili pišu, već oni koji ne umeju da nauče, da se oduče i ponovo nauče“. Bio empatija je sposobnost da sagledavamo širu sliku i učimo od prirode. Na primer, naša organizacija je deo mnogo većeg sistema koji čine ne samo naši zaposleni, dobavljači, kupci, nego i porodice i dobavljači dobavljača. Potrebno je da budemo znatiželjni i aktivno istražujemo mogućnosti. Konstruktivna depolarizacija predstavlja konstruktivni pristup konfliktnim situacijama kao i sposobnost da umanjimo tenziju u situacijama gde dominiraju različitosti. Kada sagledamo situaciju sa više strana, uvažimo različitosti kroz uvažavanje različitih perspektiva i mišljenja, eliminišemo konflikte. Transparentnost predstavlja sposobnost da naša dela govore više od reči. Ova sposobnost podrazumeva kombinaciju jake volje, svesnosti i duboke skromnosti koju ima samo lider koji živi svoje vrednosti, zna šta je zaista bitno i važno i čije ponašanje govori više od reči. Brzina u kreiranju prototipa je sposobnost da u kratkom roku kreiramo prve verzije inovacija kako bismo što pre uvideli greške i propuste, kako bismo što ranije bili u stanju da osmislimo promene i unapređenja i ranije kreiramo uspeh. Smart Mob definitivno je kompetencija budućnosti jer spaja sposobnosti kao što su inovativni pristup, korišćenje savremene tehnologije i uključivanje drugih. U pitanju je novi način kreiranja komunikacije i ostvarivanja uticaja na zajednicu. Aktivnostima utičemo na motivaciju pojedinaca da učestvuju i doprinose određenoj ideji. Kreiranje opšteg dobra izuzetan je primer sinergije i zajedničkog doprinosa. Podrazumeva da nema granica u tradicionalnom smislu i na raspolaganju je mnogo većoj zajednici. Ne doprinosimo samo kada i zato što nam treba, već dajemo da bismo mogli i da koristimo. Izuzetan primer je Wikipedia gde desetine hiljada ljudi volonterski daje doprinos i zajednički gradi opšte dobro, namenjeno svima.

Nove kompetencije kao da nas vraćaju sebi i traže da komplikovanim stvarima pristupimo jednostavno, koristeći urođene instinkte i sposobnosti, u saradnji sa prirodom i drugim ljudima. Možda je to lek za VUCA svet? 

Alvin Toffler: Nepismeni 21. veka neće biti oni koji ne znaju da čitaju ili pišu, već oni koji ne umeju da nauče, da se oduče i ponovo nauče

 

 Autor: Stella Karl Ćosić

Programe vode sertifikovani koučevi i treneri: